Gå tilbage

Våben på afveje: Dansk IT-gigant eksporterede militært udstyr til krigsforbrydere og menneskerettighedskrænkere trods eksportforbud

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Sofie Synnøve Herschend, Charlotte Aagaard, Emilie Ekeberg, Nikolaj Houmann Mortensen

Projektets beskrivelse

Titel:
Våben på afveje: Dansk IT-gigant eksporterede militært udstyr til krigsforbrydere og menneskerettighedskrænkere trods eksportforbud
Beskrivelse:
Journalisterne har afsløret, hvordan en af Danmarks største IT-virksomheder gennem et datterselskab har eksporteret militært udstyr til lande, som Danmark - på grund af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser - ikke tillader militær eksport til.

Som følge af afsløringerne har Rigspolitiet inddraget Systematics militære eksporttilladelse, politianmeldt dem for muligt lovbrud og ændret regler og procedurer for danske ansøgninger om militære eksporttilladelser, herunder de såkaldte slutbrugererklæringer.

Journalisterne har afsløret, hvordan Systematic frem til foråret 2021 fortsatte med at levere det militære kommando- og kontrolsystem ‘Sitaware’ til De Forenede Arabiske Emirater - selv om regeringen suspenderede al militær eksport til landet i efteråret 2018 på grund af risikoen for, at udstyret ville blive anvendt til krigsforbrydelser i Yemen, der af FN betegnes som “verdens værste humanitære katastrofe”.

Ved hjælp af OSINT-metoder samt aktindsigter fra Danmark og Storbritannien dokumenterede journalisterne, at Systematic blot tre uger efter, at Udenrigsministeriet stoppede firmaets eksport til Emiraterne, i stedet søgte eksporttilladelse i Storbritannien gennem et britisk datterselskab.

Journalisterne afslørede samtidig, at det danske forsvar midt under Yemen-krigen 2016-2018 udlånte soldater til Systematic, så de kunne undervise UAE's militær i at bruge det danske militære software.

Senere afslørede journalisterne, at Systematic gennem det britiske datterselskab også eksporterer militært software til Bahrain. Ifølge eksperter kan den danske teknologi bruges til at slå ned på folkelige protester i landet, som er et af Mellemøstens mest ufrie. Det til trods for en officielt meget restriktiv dansk linje over for eksport til Bahrain, og at en EU-resolution på det kraftigste opfordrer medlemslande til ikke at tillade militær eksport til landet.
Publicering:
Historierne er publiceret på Danwatch.dk og i TV 2’s nyhedsudsendelser og webartikler fra september 2021 til august 2022.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Det begyndte med et tip.
Kort efter, at vi med OSINT-metoder havde afsløret, hvordan Danmarks største forsvarsvirksomhed Terma har leveret udstyr til emiratiske krigsskibe og bombefly brugt i Yemen, tikkede en kort, anonym mail ind i Danwatch-redaktionens fælles indbakke.
Det var ikke kun Terma, der tjente millioner på at sende militært udstyr til De forenede Arabiske Emirater, hævdede afsenderen. Vi burde også rette søgelyset mod IT-virksomheden Systematic.
Måske var alt i den skønneste orden, skrev den anonyme afsender. Men hvis man frit kunne levere et militært software-system, som anvendes til at koordinere krigsindsatser og udpege bombemål, til Emiraterne, så var det godt nok svært at se forskellen på det, Systematic og Terma gjorde.
Undersøgelsen af Termas eksport indbragte Danwatch og TV 2 FUJ’s metodepris i 2020 for vores brug af OSINT-metoder. Disse metoder tog vi også i brug, da Danwatch og TV 2 sammen begyndte undersøgelsen af Systematic som følge af det anonyme tip.
Tidshorizont:
Fra efteråret 2020 til december 2021, med skiftende intensitet og sideløbende med andre projekter - og med et par enkelte opfølgninger siden da frem til august 2022.

Nyhed:

Undersøgelsen har afsløret, hvordan Danmarks største privatejede IT-virksomhed Systematic har eksporteret militært udstyr til De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain via et britisk datterselskab med det formål at undgå danske eksportrestriktioner.

Journalisterne har med deres artikler afdækket, hvordan den danske virksomhed har gjort brug af den såkaldte ‘licens-shopping’, som eksperter i våbeneksport i årevis har advaret om kan foregå via datterselskaber - men som offentligheden ikke tidligere har set eksempler på.

Derudover har journalisterne sat fokus på danske myndigheders - herunder Forsvarets - aktive medvirken til eksporten af Systematics udstyr til Emiraterne på et tidspunkt, hvor landet var krigsførende i Yemen, og emiratiske styrker blev anklaget for at begå alvorlige krigsforbrydelser mod civilbefolkningen i form af bombardementer af skoler og hospitaler, hemmelige torturfængsler og udsultning af civilbefolkningen.

Desuden har undersøgelsen vist, at Systematics militære software også er solgt til Bahrain, som Danmark ellers officielt har en meget restriktiv linje over for ift. eksport af militært udstyr.

Konsekvens:

Som følge af afsløringerne har Rigspolitiet inddraget IT-giganten Systematics militære eksporttilladelse fra Danmark til deres britiske datterselskab. Systematic eksporterer militært udstyr fra dette datterselskab til en lang række lande verden over, og datterselskabet har de seneste år omsat for omkring 175 millioner danske kroner. Som følge af den inddragede eksporttilladelse kan Systematic ikke længere sælge dansk-udviklet militært software gennem datterselskabet.

Rigspolitiet har desuden politianmeldt Systematic for muligt lovbrud, og sagen efterforskes nu af Østjyllands Politi. Derudover har danske myndigheder ændret regler og procedurer for danske ansøgninger om militære eksporttilladelser, herunder de såkaldte slutbrugererklæringer, så det bliver vanskeligere for andre firmaer at bruge samme metode til at omgå dansk eksportkontrol.

Metode:

En tolk i Jordans CV på LinkedIn, en afgørende søgeindstilling på Google og en række aktindsigter i Danmark og Storbritannien ledte os frem til, hvordan en af Danmarks største IT-virksomheder sniger sig uden om et dansk eksportforbud for at opruste en krigsforbryderanklaget golfstat.

De undersøgende metoder og konkrete redskaber, vi har benyttet, heriblandt OSINT-metoder som ‘Google dorking’ og Linkedin-søgninger, har vi beskrevet indgående i Danwatch-artiklen
“Sådan har vi afsløret IT-giganten Systematics militære eksport til Emiraterne” - vi opfordrer derfor til at læse denne som vores metodeafsnit:

https://danwatch.dk/undersoegelse/saadan-har-vi-afsloeret-it-giganten-systematics-militaere-eksport-til-emiraterne/


Modstand:

Systematic har trods utallige henvendelser afvist at stille op til interview og generelt forsøgt at trække sagen i langdrag. Da firmaet opdagede, at vi var i gang med at researche deres samarbejde med Emiraterne, blev alle relevante oplysninger fjernet fra hjemmesiden.

Efter offentliggørelsen henvendte Systematic sig for at få fjernet navnene på nogle af de personer, der har arbejdet for Systematic i Emiraterne.

Udenrigsministeren, forsvarsministeren og erhvervsministeren såvel som den danske ambassadør og forsvarsattaché i Emiraterne ønskede heller ikke at stille op til interview.

Etik:

Under vores research ringede vi op til Systematics CEO Michael Holm og havde en lang og interessant snak, efter at vi klart havde præsenteret os som journalister. Langt inde i samtalen frabad han sig at blive citeret, og efter grundige overvejelser valgte vi ikke at bruge direkte citater fra resten af samtalen.

Vi valgte delvist at imødekomme Systematics ønske om anonymisering af profiler på sociale medier tilhørende flere navngivne personer, som havde arbejdet med implementeringen af Systematics militære software i Emiraterne. De optræder nu kun med fornavn, ligesom deres ansigter er sløret.

I forbindelse med vores case-interviews i Yemen gjorde vi os desuden en række etiske overvejelser om, hvordan vi kunne beskytte især den mandlige case, som stadig befinder sig i Yemen og dermed risikerer yderligere fængsling og repressalier fra emiratiske og/eller emiratisk-allierede styrker i landet. Vi valgte at filme ham bagfra samt ændre hans navn og undlade at oplyse hvilken by, han befinder sig i eller andre detaljer, der kan anvendes til at identificere ham. Derudover gjorde vi meget ud at forklare vores rolle, og at vi f.eks. ikke kunne hjælpe ham med at sagsøge de ansvarlige.

I et halvt år ventede vi forgæves på visum til Yemen, så da vi opdagede, at Systematic også eksporterer til Bahrain, satte vi alle sejl til for selv at komme til Bahrain og lave tv-historierne om regimets undertrykkelse af befolkningen. Håbet var at styrke formidlingen ved at møde nogle af dem, som det danske udstyr med stor sandsynlighed er indkøbt for at ramme.

Myndighedernes kontrol med journalister er dog meget stram i golfstaten, især når det gælder udenlandske journalister, der forsøger at lave kritiske historier om regimet. Tidligere er danske kolleger blevet afvist ved grænsen, så vi besluttede os for at rejse ind i landet under dække af at være turister.

Inden afrejse talte vi med Nabeel Rajab, der er direktør for Bahrain Centre for Human Rights. Undervejs i samtalen fortalte han dog, at hans telefon med stor sandsynlighed blev aflyttet, fordi han lige var blevet løsladt fra fængslet, og at vi også skulle forberede os på, at vores færden ville blive overvåget. Vi bluffede derfor spontant, og sagde, at dén udmelding betød, at vi ikke turde rejse alligevel, og så tog vi kontakt til en anden menneskerettighedsforkæmper via Signal. Hun hjalp os med at sætte flere aftaler op. I flyet til Bahrain slettede vi al korrespondance, hvor Bahrain indgik, vi memorerede telefonnumre og navne på de kilder, vi skulle møde, for ikke at sætte dem i fare, og vi slettede apps, der kunne afsløre, at vi var journalister.

Da vi nåede frem, hentede vi Signal igen for at lave endelige aftaler med casene, men desværre faldt de fra på stribe - de frygtede at blive fængslet, hvis de blev set sammen med os. En kvinde, der - sammen med den fængslede dansk-bahrainske menneskerettighedsaktivist Abdulhadi Al-Khawaja - blev fængslet for at demonstrere under det arabiske forår, indvilligede dog i at mødes om aftenen. Vi aftalte at lave et hurtigt interview, og vi filmede det skjult med vores iphone.

Da vi var færdige, sendte vi det hjem med vpn til server med det samme, og slettede materialet - for ikke at sætte vores kilde i fare. I redigeringen slørede vi både billede og stemme og nævnte hverken navn, eller hvor i landet interviewet var lavet.

Formidling:

Det kan være vanskeligt at engagere læsere og seere i historier, som foregår langt fra Danmarks grænser, ikke mindst når der er tale om konsekvenser, som overgår indbyggerne i en voldsomt underdækket og indviklet konflikt som borgerkrigen i Yemen.

Vi har derfor lagt stor vægt på at præsentere en række stærke case-historier fra Yemen. Case-personerne er nøje udvalgt ud fra det kriterium, at de har været udsat for overgreb fra emiratiske styrker i landet eller emiratisk-allierede militser, samt at de var villige til at fortælle detaljeret om personlige overgreb og tab med risiko for yderligere forfølgelse.

Vi afventede som nævnt et visum til Yemen i godt et halvt år, og vi udskød publikationen af undersøgelsen i månedsvis, fordi vi prioriterede at komme på jorden dernede. Men til sidst måtte vi opgive, hvorfor case-historierne er filmet dels af en lokal tv-journalist og dels via Zoom. I begge tilfælde er der gennemført adskillige interviews med case-personerne over zoom og Whatsapp, ligesom personerne har fremlagt en række forskellige former for dokumentation for de anklager, som rejses. Beskyldningerne er så vidt muligt efterprøvet eller bekræftet af menneskeretsorganisationer mv.

Som sagt er det også årsagen til, at vi prioriterede at rejse til Bahrain.

Vi har desuden gjort os stor umage med at visualisere, hvordan Systematic omgik det danske eksportforbud ved hjælp af firmaets datterselskab i Storbritannien. Og vi har arbejdet bevidst med at præsentere artiklerne som en sammenhængende serie ved hjælp af sammenhængende illustrationer, farveholdning mv.