Gå tilbage

Det lange godnatkys til Christiansborg – en fortælling om Tommy Ahlers' tre år i dansk politik

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Rune Skyum-Nielsen

Projektets beskrivelse

Titel:
Det lange godnatkys til Christiansborg – en fortælling om Tommy Ahlers' tre år i dansk politik
Beskrivelse:
Portrætinterview bygget op om en række scener: Da Tommy Ahlers ud af det blå i maj 2018 går fra at være medieeksponeret iværksætter og såkaldt business angel til at blive ny uddannelses- og forskningsminister for Venstre, føler han endelig, at han har fundet en ny havn. Han smaskforelskes i det politiske håndværk, som han tidligere har kritiseret i hårde vendinger. Også i en grad, at han er parat til at udlevere sit privatliv for at sikre sig en længerevarende karriere på Christiansborg. Da der få måneder senere udskrives valg, går han all-in for at sikre sig en plads i Folketinget – med overvældende succes.
Men Venstre stødes ikke desto mindre fra magten, og tilværelsen som menigt folketingsmedlem i et splittet oppositionsparti er mere bøvlet og ufrugtbart, end Ahlers havde kunnet forestille sig. Han skal vænne sig til at være en partisoldat med bundne lokumstjanser og uden særlige privilegier eller gennemslagskraft. Gradvist vokser frustrationerne, og han længes tilbage mod et erhvervsliv, hvor der er kortere fra tanke til handling – og langt mindre positionering og spil for galleriet.
I stedet for at rykke dansk politik i en mere aktivististisk retning fanger Ahlers sig i at tale illusionsløst om både modstandere og medspillere. Der er meget, der taler for at skride, og hvis ikke det var, fordi han har fundet sit kald i den grønne teknologi – et område, han ikke tidligere interessserede sig for som iværksætter – ville han være smuttet allerede. Men selvom det tiltaler ham at være klimaordfører, står det mere og mere klart, at hans forandringslyst stækkes internt.
I sommeren 2021 presser den ubehagelige beslutning om et utidigt farvel til politik og Christiansborg sig skæbnesvangert på.
Publicering:
I magasinet Euromans september 2021-udgave, udkommet ultimo august 2021.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Jeg interviewede første gang Tommy Ahlers i foråret 2016 til en artikel i Ud & Se. Siden holdt vi kontakten, og da han i sommeren 2018 besluttede sig for at fortælle offentligheden om sin homoseksualitet, fik jeg til opgave at interviewe ham til Euroman. Derfra aftalte vi, at jeg kunne interviewe og følge ham, når jeg ville. Et initiativ jeg tog, da jeg fandt hans nye, hovedkuls forelskelse i politik for interessant og værd at dokumentere.
Tidshorizont:
I cirka tre år – hvad har resulteret i et sted mellem 20 og 25 dokumenterede møder og hændelser.

Nyhed:

Historien har opklaret, hvad der lå bag Tommy Ahlers ret pludselige afsked med dansk politik. At den havde været på vej ganske længe og ikke var et resultat af manglende arbejdsiver, men snarere en manglende tiltro til den politiske kultur samt opslidende interne brydninger i Venstre. Ikke mindst en manglende vilje i partiet til at omstille landbruget og dermed også fremtidssikre det.

Konsekvens:

Tommy Ahlers læste et udkast af artiklen i juli 2021, og han reagerede skarpt på den forandring, han havde undergået siden de første scener tre år forinden. Man kan formentlig sige, at artiklens beskrivelser bestyrkede ham i sin tiltagende skepsis ved lægge sine kræfter på Christiansborg.

Metode:

Jeg har benyttet mig af den metode, som jeg har forsøgt at skærpe gennem en del år efterhånden: At opbygge tillid og vænne interviewpersonen til mig, så jeg til sidst får lov til at være ubemærket med overalt – og kan spørge om alt, mens alt noteres og/eller optages. Det kræver nok især tålmodighed at gå sådan til værks.

Modstand:

Jeg mærkede frem mod deadline sidst i juli 2021 en del interesse fra Venstres partiapparat, men intet forsøg på at stoppe historien.

Etik:

Når man kommer tæt på mennesker over lang tid, er det svært ikke også at opbygge en vis sympati for hinanden, og jeg har været i tvivl om, hvor langt jeg kunne gå i beskrivelsen af især Ahlers' forældre samt hans omtale af politiske med- og modspillere. Jeg mener, at der er fundet en tålelig balance.
Det samme gælder mit referat fra et lukket kampagnemøde i Ahlers' spæde valgkampagne. Her har jeg clearet citater med de tilstedeværende.

Formidling:

Jeg har arbejdt ekstremt meget og grundigt med sproget og artiklens dynamik. Den fylder over 70.000 tegn og derfor har det været alfa-omega at skabe flow og plante energi, temposkift og indlagte godbidder.