Gå tilbage

Den Skjulte Gift

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Thomas Vibjerg, Mette Mayli Albæk, Mie Louise Raatz, Mikkel Jensen

Projektets beskrivelse

Titel:
Den Skjulte Gift
Beskrivelse:
Er 200 borgere blot uheldige eller kunne Slagelse Kommune have forhindret, at borgerne blev forgiftet med det farlige stof PFOS?
Det kom bag på alle, da Slagelse Kommune i foråret 2021 fandt en reel giftgrund i Korsør - nabogrunden til den lokale brandskole, hvor der i mange år var brugt store mængder brandslukningsskum med højt indhold af det giftige stof PFOS.
Mere end 200 borgere fra Korsør er direkte ramt af forureningssagen, fordi de har spist kød fra køer, der har græsset på den forgiftede mark. Sagen er den første af sin slags herhjemme, mens sager fra udlandet tegner uhyggelige perspektiver. I artikelserien Den Skjulte Gift undersøger Jyllands-Posten, hvem der har ansvaret for forgiftningen, hvordan myndighederne håndterer den første giftsag af sin slags og hvordan den påvirker de involverede borgere.
Sagen er i den grad stadig verserende, kommunen stadig i fuld gang med sine undersøgelse og lige nu står stribevis af kolonihavehusejere i uvished og aner ikke, om deres have er forgiftet.
Publicering:
Artiklerne er publiceret i perioden slut maj til slut august.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Flere lokalmedier og Ingeniøren havde inden Jyllands-Postens artikelserie omtalt forureningssagen. Jyllands-Posten gik ind i sagen efter at have hørt en ekspert udtale sig om sagen i radioen. Derfor er Den Skjulte Gift indstillet i Aktualitets-kategorien.

Der har ikke tidligere været forureningssager med PFOS på dansk jord. Som noget af det første begyndte vi at kortlægge, om der havde været sager i udlandet. I både USA og Sverige havde der været sammenlignelige sager, hvor de ramte borgere havde fået store erstatninger og de skyldige forurenere hårde domme. Det gav et fingerpeg om, at det her var en sag, som det var værd at grave ned i.
Tidshorizont:
Mette, Thomas og praktikant Mikkel brugte alle tre uger fuld tid på projektet i maj. Herefter overtog Mie, der var fuld tid på projektet i to uger, mens Thomas og Mikkel sideløbende med andre projekter arbejdede videre sammen med Mie. Da flere af historierne bygger på aktindsigter, har projektet været løbende henover forår og sommer 2021.


Nyhed:

Foruden en række case-historier afdækker artikelserien:

den store baggrundshistorie om PFOS-forureningssager i udlandet

at brandmænd vil undersøges for forgiftning

at Slagelse Kommune sad på oplysninger om forurening i syv måneder
at svenske forskere meget tidligt i forløbet udpegede brandskolen som mulig synder, uden at myndighederne reagerede

at kommuner kortlægger mulig giftforurening efter Korsør-sagen

at myndighederne i første omgang forsøgte at nedtone risiciene i giftsagen. I december 2020 skrev Slagelse Kommune i en pressemeddelelse: "SK Forsyning har målt stoffet PFOS i høje koncentrationer ved Korsør Rensningsanlæg. Fundet udgør ikke en sundhedsmæssig risiko."

et politisk efterspil

at Korsør-borgerne har de højeste PFOS-værdier nogensinde målt i Danmark

Konsekvens:

Artikelserien har flyttet en i udgangspunktet lokalhistorie til et nationalt fokus og blandt andet ind på Christiansborg, hvor politikere og cases har presset på for at få placeret et ansvar for forureningssagen. Sideløbende med artikelserien har flere myndigheder meldt ud, at de vil undersøgelse adskillige grunde nærmere og regionerne er lige nu i gang med at få taget jord- og vandprøver i områderne omkring brandskoler, hvor der er brugt samme giftige skumtype som i Korsør. Samtidig er Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i gang med at undersøge, om de har tidligere medarbejdere, der bør undersøges for høje PFOS-værdier.

Flere af de berørte borgere i Korsør har igennem længere tid efterlyst hjælp fra sundhedsvæsenet, først i slutningen af august oprettede Region Sjælland psykologhjælp til de involverede. Fra sundhedsvæsenet var meldingen til at begynde med, at PFOS formentlig slet ikke var farligt, hvilket var i modstrid med flere eksperters udtalelser. Senere blev meldingen, at der ikke fandtes en behandling for forhøjede PFOS-værdier i blodet. Men læger og forskere omkring Slagelse Sygehus har nu fundet frem til en behandlingsmetode, som de vil teste af.
Samtidig står hundredvis af brandmænd og andre, der har arbejdet direkte med skummet, stadig uvist tilbage i forhold til, om de har taget skade. Her er flere myndigheder i gang med at undersøge, om tidligere medarbejdere skal undersøges.

Metode:

Udover aktindsigter og rundringninger til kommuner har vi systematisk arbejdet med at kortlægge både vandsyninger og jordprøvetagning fra offentligt tilgængeligt materiale fra b.la. GEUS. Vi har kortlagt tidligere brandskoler og kortlagt vandstrømninger, højdeforskelle og interessante nabogrunde.
Herfra har vi kunne lokalisere områder, der har været relevante at undersøge nærmere eller områder, som regioner og beredskabsstyrelsen endnu ikke havde undersøgt - eller områder hvor myndighederne har været fodslæbende med udlevere relevant materiale. Disse steder har vi haft et firma til at tage og undersøge både jord- og vandprøver, hvorfra vi stadig venter på svar fra flere af dem.
Vi har desuden lavet personsøgninger på sociale medier for at finde relevante cases og mindmappet involverede myndigheder for at søge aktindsigter og lave tidslinjer.
Flere cases er desuden fundet ved at søge tematisk aktindsigt på ord som 'pfos' og 'brandskum' hos blandt andet Statsministeriet.

Modstand:

Slagelse Kommune forsøgte af flere omgange at tale sagen ned. I en pressemeddelelse skrev kommunen: "SK Forsyning har målt stoffet PFOS i høje koncentrationer ved Korsør Rensningsanlæg. Fundet udgør ikke en sundhedsmæssig risiko."
I dag står det klart, at fundet er forbundet med væsentlige sundhedsmæssige risici. Det har flere gange gjort sig gældende, at myndighederne har forsøgt at nedtone alvorligheden blandt andet ved at kalde borgernes pfos-værdier for moderat forhøjede, selv om tallene ifølge eksperter var absurd høje.

Etik:

Der gik næsten et halvt år, fra kogræsserforeningen fik besked om at smide deres kød ud, til de fik resultaterne af deres blodprøver, der kunne måle PFOS-indhold. Undervejs udgav vi flere artikler med beskrivelser af potentielle alvorlige konsekvenser ved at være forgiftet med PFOS, blandt andet at det kunne være kræftfremkaldende eller have sundhedsskadelig effekt på fostre.
Vi var bevidste om, hvordan det måtte være at læse for de involverede og var omhyggelige med at tage forbehold, hvor vi kunne. Desuden har vi holdt tæt kontakt til kogræsserforeningen, når vi har kendt til oplysninger, vi ville bringe, så formanden havde mulighed for at dele den information umiddelbart før det kom i avisen.

Formidling:

Vi har fra start vidst, at vi ville have fat i de familier, der var involveret i sagen efter at have spist forgiftet oksekød for at gøre historien nær og håndgribelig. Mange familier har ikke ønsket at stille op i medierne, hvorfor vi er vendt tilbage til de familier, der gerne ville være med, flere gange. Det har i denne historie givet mening, fordi der har været et naturligt forløb først med uvisheden, siden med ventetid på prøvesvar og efterfølgende vrede og frustration over at have fået målt meget høje PFOS-værdier uden at man kan gøre så meget ved det.
Vi har været bevidst om, at PFOS og forureningssager hurtigt kommer til at virke kedeligt og tungt og har blandt andet løst det ved at samle tung fakta og baggrundshistorie i en længere feature med fokus på formidling.
For at gøre et tungt stof let tilgængeligt har vi lavet illustrationer, som har forklaret, hvad PFOS er, hvor den almene dansker støder på PFOS i dagligdagen, og hvordan stoffet kan påvirke kroppen. Vi har desuden lavet forklarende tidslinjer fra 3M indledte produktionen af PFOS i 1949 til det store boom i 1990’erne, advarslerne i nullerne og Korsør-sagen i dag.