Gå tilbage

Holder Waturu vand?

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Alexander Bitsch og Jesper Høberg

Projektets beskrivelse

Titel:
Holder Waturu vand?
Beskrivelse:
En undersøgelse af det børsnoterede selskab, Waturu Holding, der på rekordtid nåede en markedsværdi på 1 mia. kr. på baggrund af en angiveligt banebrydende og unik vandvarmer, der kan rense og varme vand med strøm. Researchen viste, hvordan selskabets salgsmateriale inden børsnoteringen udelod væsentlige detaljer om produktet, personerne bag og virksomhedens samarbejdspartnere. Det var to tvillingebrødre, der drev Waturu Holding, mens moderen var hovedaktionær. Samme familien havde forsøgt at bringe til et tilsvarende produkt på markedet siden 2010 og havde efterladt sig både konkurser og retssager i sit kølvand. Både faderen og den ene af brødrene var gået personligt konkurs undervejs, men intet af dette kunne man læse i salgsmaterialet til investorerne. Børsværdien toppede, efter at selskabet havde udsendt en stribe positive fondsbørsmeddelelser. Efterfølgende måtte selskabet trække i land på flere af nyhederne, og to annoncerede børsnoteringer af datterselskaber blev trukket tilbage.
Publicering:
Dækningen blev indledt i november 2020 og er fortsat igennem 2021.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Idéen opstod, da selskabet udsendte en børsmeddelelse om, at finansdirektøren var blevet bortvist. Indtil da havde vi ikke beskæftiget os med selskabet. Da vi undersøgte sagen om finansdirektøren, gik det op for os, at der muligvis var en større historie om virksomhedens baggrund og ledelse.
Tidshorizont:
Vi brugte omkring tre uger på at interviewe nøglekilder, læse regnskabsmateriale, fondsbørsmeddelelser, salgsmateriale m.m. op til de første historier. Efterfølgende har vi løbende dækket sagen, når der skete noget nyt, eller vi fik ny viden gennem kilder, aktindsigter m.m.

Nyhed:

Historierne afdækkede hele virksomhedens forhistorie med familien Reedtz, der siden 2010 havde forsøgt at bringe vandvarmeren på markedet. Undervejs blev det også afsløret, at den europæiske patentmyndighed allerede i 2018 havde afvist at lade selskabet patentere vandvarmeren, fordi der ikke var tale om en ny opfindelsen. Denne centrale oplysning havde selskabet end ikke fortalt sine investorer. Det blev også afsløret, at Finanstilsynet undersøgte selskabet for markedsmanipulation, samt at flere virksomheder havde svært ved at genkende den beskrivelse, som Waturu havde tegnet af samarbejdet med dem i forbindelse med virksomhedens børsnotering. Et samarbejde med Vejle Kommune om at teste vandvarmeren kørte helt af sporet, og da en medarbejder advarede om store problemer internt, blev han fyret. Finans afslørede desuden, hvordan selskabet mistede bestyrelsesmedlemmer, sin børsrådgiver og sin revisor. Sidstnævnte forlod selskabet på grund af manglende tillid til Waturus ledelse, og Finans kunne afsløre bruddet på et tidspunkt, da selskabet ikke havde informeret børsmarkedet. To dage senere suspenderede Nasdaq handlen med selskabets aktier for at undersøge, om virksomheden levede op til børsreglerne.

Konsekvens:

Handlen med selskabets aktier på First North-børsen blev suspenderet på ubestemt tid i december 2020. Efterfølgende brugte Nasdaq over et halvt år på at undersøge, om selskabet levede op til børsreglerne. Da konklusionen forelå i august 2021, besluttede disciplinærkomitéen på Nasdaq, at selskabet skulle tvinges af børsen, hvilket kun sjældent sker og kun i meget alvorlige sager. Selskabets investorer har varslet et retsopgør med ledelsen, og netop nu kæmper Waturu for at overleve.

Metode:

Vi har interviewet et stort antal kilder i og omkring virksomheden. Både anonymt og til citat. Flere af historierne er lavet med brug af aktindsigt. Det gælder fx. historien om, hvordan et samarbejde med Vejle Kommune løb af sporet, og i historien om revisors afgang fik vi oplysningen ud via en aktindsigt i Erhvervsstyrelsen. Oplysninger om støtte til udviklingen af virksomhedens vandvarmer er opnået gennem aktindsigt hos Miljøstyrelsen.
Vi har også brugt tinglysningsoplysninger ifm historien om, hvordan den ene af tvillingebrødrene boede i Vejles dyreste villa til trods for, at han er personligt konkurs. Derudover har vi benyttet patentdatabaser til at kortlægge Waturus patenthistorik. Under dette forløb allierede vi os med uvildige patenteksperter, der har bistået med at forstå og tolke de forholdsvis komplicerede dokumenter og processer.
Vi har også i et enkelt tilfælde opsøgt en lokation for med egne øjne at overvåge, hvad der foregik, og så har vi opsøgt en af brødrene ved at møde uanmeldt op i skifteretten, hvor vi overfor en dommer argumenterede for, at vi skulle have lov at overvære et retsmøde om den fallerede tvillingebrors privatøkonomi. I samme forbindelse fik vi adgang til oplysninger om hans personlige konkursbo.
Derudover har vi foretaget egne analyser af regnskabs- og selskabsinformationer, hvilket fx. gjorde os i stand til at skrive, at familien Reedtz' oprindelige investering på 80.000 kr. var vokset til 290 mio. kr. på ingen tid.
Vi har desuden indhentet oplysninger om alle aktiehandler i Waturus aktie på First North-børsen siden børsnoteringen i 2019, hvilket gjorde os i stand til at fastslå, at selskabets samlede kursværdi i december 2020 kortvarigt nåede 1 mia. kr.
Til sidst skal nævnes, at vi via fortrolige kilder også har opnået adgang til internt materiale såsom investorpræsentationer fra tidligere forsøg på at lancere vandvarmeren. Vi har bl.a. brugt krypteret kommunikation for at beskytte de mest sårbare kilder.

Modstand:

Både direktøren og bestyrelsen i Waturu har konsekvent afvist at stille op til interview, og selskabet er flere gange gået til modangreb på den kritiske dækning via fondsbørsmeddelelser. For eksempel hed det i en meddelelse, da Nasdaq besluttede at tvinge selskabet af børsen, at "der har ikke (..) været tale om, som medierne ellers indgående og negativt har beskrevet og fastslået, at hele selskabets forretningsmodel har været et luftkastel". Mange henvendelser til direktøren er forblevet ubesvarede, og opkald fra den ene af journalisternes mobiltelefon er konsekvent gået direkte på direktørens telefonsvarer, hvilket indikerer, at mobilnummeret er blevet blokeret fra direktørens telefon. Waturus direktør er også gået til Finans' chefredaktør for at få ham til at stoppe dækningen, hvilket naturligvis har været forgæves.

Etik:

Vi har talt med adskillige anonyme kilder undervejs, og det har naturligvis været en overvejelse, hvilke informationer fra disse, vi kunne bruge - om nogen overhovedet. Der er kun ganske få oplysninger i den samlede dækning, som ikke bygger på navngivne eller skriftlige kilder, og vi har sorteret rigtig mange oplysninger fra undervejs, fordi vi ikke kunne få nogen til at stå frem med dem, eller fordi vi ikke kunne få dem underbygget.
Derudover har vi haft overvejelser om, at vi har haft at gøre med et børsnoteret selskab, som skal informere markedet om kurspåvirkende informationer for at undgå insiderhandel og kursmanipulation. Da vi fx. afslørede, at revisoren havde forladt selskabet på grund af manglende tillid til selskabets ledelse, bragte vi historien og gjorde det til en selvstændig pointe, at børsmarkedet ikke var orienteret.
Derudover har det været en selvstændig udfordring, at selskabets ledelse ikke har ønsket at svare på spørgsmål. Derfor har vi overvejet, hvor lang tid vi måtte give ledelsen til at svare, når emails og telefonbeskeder forblev ubesvarede.
Sagen har desuden været præget af mange særinteresser fra folk, der har været involveret tidligere, eller som har haft økonomiske mellemværender med firmaet eller familien. I disse tilfælde har vi været opmærksomme på at opsøge skriftlige kilder, der kan bekræfte parternes udlægning.
Waturus ledelse har i processen angrebet Finans for bl.a. at kontakte samarbejdspartnere, hvilket ifølge Waturu kan skabe unødig uro og skade tilliden til virksomheden.
Det er korrekt, at Finans har kontaktet samarbejdspartnere for at spørge ind til disses oplevelser med Waturu. Vi har dog været meget opmærksomme på at lade partnerne fortælle, uden at Finans har skabt unødig rygtedannelse baseret på uunderbyggede fakta, og vi har vurderet, at historien var tilstrækkelig væsentlig til at kontakte samarbejdspartnere, hvilket naturligt vil skabe undren hos disse og i sig selv kan udløse skade på virksomhedens omdømme blandt partnerne.

Formidling:

Det har vi først og fremmest gjort ved at indlede vores dækning med en fortælling i tre kapitler, hvilket er en form man sjældent ser i erhvervsspalterne.