Gå tilbage

Phonegate

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

David Wedege

Projektets beskrivelse

Titel:
Phonegate
Beskrivelse:
Massevis af kendte og populære mobiltelefoner kan overskride grænseværdien, uden at hverken myndigheder eller producenter har advaret forbrugere.

Hvis bunden af en smartphone eksempelvis hviler på en højgravid mave og telefonen streamer en tv-serie, så kan ringe dækningsforhold give maven en betydelig overskridelse af en grænseværdi, som skal beskytte brugeren mod akut skade og som endda er beregnet til beskyttelse i kun 6 minutter.

Overskridelserne skyldes en teknikalitet i regelkomplekset, som i en fortid kun har givet mening som et lempeligt råderum for producenter: Man må godkende en telefon efter en testmåling, hvor der er lagt afstand mellem mobiltelefon og krop, og den afstand gør en afgørende forskel.

En videnskabelig komité laver grænseværdien. Et standardudvalg laver testreglerne. Og EU adopterer bare regelpakken. Derfor overskrides grænseværdien. Det er utilsigtet. Det er uden nogens hensigt.

Der er generelt utrolig lidt kontrol i verden med produkterne, som producenterne selv tester.

Frankrig har skredet ind over for 24 forskellige modeller, som overskred grænseværdien så meget, at det også var ulovligt.

Den seneste model, som Frankrig finder i strid med fælles EU-lovgivning, bliver beskrevet i artikelserien, og Sundhedsstyrelsen vil nu henstille til, at forbrugere advares om modellen.

Det sker i modstrid med en oprindelig beslutning i Sikkerhedsstyrelsen, som ikke fandt det nødvendigt, men efter historiens afdækning af sagen er Sundhedsstyrelsen reelt gået Sikkerhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har også reageret på historieserien ved at opdatere sine informationer til borgerne om mobiltelefoner og sikkerhed: Lovlige telefoner kan sprænge grænseværdien.

En teknisk topekspert siger til historien, at de lovlige målingsafstande, som lemper testkravene til mobiltelefoner, er meningsløse i dag.

En ekspert fra komitéen, som sætter grænseværdien for mobilstråling, siger til historien, at overskridelser er uacceptable: Forbrugerne bør advares.
Publicering:
Den første artikel blev publiceret 16. august 2020, og den sidste blev foreløbig bragt 26. august. Alt sammen tilfældigvis meget tæt på FUJ-prisernes deadline.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Jeg overvåger den udenlandske nyhedsstrøm på mit område og har i tidens løb bragt flere nyheder om overskridende mobilstråling og politiske tiltag, myndighedstiltag og retssager i Frankrig og USA.

Det var indlysende, at især de franske forhold kunne perspektiveres til Danmark (ikke de amerikanske – de bruger deres egen grænseværdi og målemetode!), og jeg mente også, at det var meget væsentligt, at de forhold, man kunne beskrive i Danmark, ville blive taget op i Danmark.
Tidshorizont:
Det har egentlig stået på, siden min systematiske nyhedsovervågning og formidling blev sat i gang i marts 2019. Løbende registrerede jeg udenlandske nyheder om problemerne på området.

I november 2019 ville jeg påbegynde et undersøgende projekt for at skabe en større baggrundsserie, men henlagde det umiddelbart efter en omgang med danske styrelser, som ikke ville samarbejde.

Da Frankrig 20. maj 2020 tilbagekaldte en ulovlig mobiltelefon og advarede franske forbrugere, satte jeg det mål, at en kulegravning skulle bryde igennem til det system i statens styrelser, som én gang havde afvist og ignoreret mine henvendelser i november 2019 – eller svaret halvt og undgået betændte spørgsmål, som Energistyrelsen gjorde.

Nyhed:

Alene at de beskrevne strålingsoverskridelser finder sted fra forbrugernes telefoner, er formentlig nyt for nærmest hele populationen med meget få danskere som undtagelser. Man kan søge og finde noget, men det er ikke perspektiveret til danske forhold.

Mange ville sikkert også betvivle, at detaljerne overhovedet er korrekte, fordi aktivister og måske også inferiøre nyhedskilder har berettet om disse overskridelser fra hjemmesider med ringe troværdighed. Jeg har således bidraget med en solid journalistisk efterprøvning, som perspektiverer til danske samfundsforhold.

Og ja, en journalistisk behandling finder så, at der er telefoner, som er ulovlige i Danmark.

Ja, der findes reelt overskridelser, som nødvendigvis bør indgå i Sundhedsstyrelsens orientering til borgerne, så nu orienterer Sundhedsstyrelsen borgerne.

Og der findes ingen god grund til, at mobiltelefoner må overskride grænseværdien. Det er utilsigtet, det er uhensigtsmæssigt. Det er ikke billiget af komitéen, som sætter grænseværdien.

Kort og godt: Forbrugerne vildledes.

Konsekvens:

Sundhedsstyrelsen har nærmest modsagt Sikkerhedsstyrelsen og erklæret, at den aktuelle, helt ulovlige mobiltelefon ikke er negligerbar, og i skrivende stund foregår en ufærdig drøftelse med Sikkerhedsstyrelsen, hvor Sundhedsstyrelsens mål er, at der også skal ske forbrugerrettede tiltag, som Sikkerhedsstyrelsen afviste, var nødvendigt.

Sundhedsstyrelsen har også erkendt, at styrelsen har underinformeret populationen på sin hjemmeside og orienterer nu hjemmesidens læsere om, at lovlige mobiltelefoner kan overskride grænseværdien.

Metode:

Udviklingen på mit nicheområde foregår globalt, så jeg har opbygget et netværk af gode og seriøse stringers, og jeg har plejet det som et bed og luget ud i stringers, som kun bragte junktips, men man skal nærmest aldrig lukke ørerne som reporter.

Det er i kraft af disse stringers, at jeg hele tiden har været hyperaktuel og har kunnet bringe verdens væsentligste nyheder lige på dagen eller kort tid efter. Da WHO annoncerede, at et kæmpe review af området skulle foretages, bragte jeg det omgående på dagen. Da Europa-Parlamentets forskningstjeneste offentliggjorde et meget kritisk 5G-notat, omtalte jeg offentliggørelsen på dagen.

Siden min start i 2019 er nyheder fra verden om grænseoverskridende udstråling fra markedets mobiltelefoner vendt tilbage igen og igen, så meget tæt nyhedsovervågning har afgjort bygget historien afgørende op til at blive en sag, der nødvendigvis skulle undersøges for dansk perspektiv.

Der er naturligvis også brugt aktindsigt, som kunne vise, at Sikkerhedsstyrelsen søgte sin rådgivning i det sundhedsmæssige spørgsmål hos Energistyrelsen, som slet ikke har den sundhedsfaglige kompetence. Jeg kunne konkludere, at Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen var enige om at tage relativt let på sagen, men det blev modsagt af Sundhedsstyrelsen, da sagen blev forelagt dem.

Min researchhistorik handler om ihærdighed, men det er alligevel andet, end bare kræftanstrengelse, der var afgørende for gennembruddet:

Da jeg skrev til tre styrelser på skift, at Frankrig havde knaldet flere telefonmodeller for at bryde fælles EU-lovgivning, så forventede jeg, at forelæggelsen blev taget alvorligt op, som var det en underretning. Forvaltningslovens fædre ville da græde i deres himmel over andet. Men intet i verden gjorde styrelserne.

For at knække systemet og opnå de afgørende indrømmelser, måtte jeg lære det komplicerede stof. Det var nødvendigt. For da jeg henvendte mig og sagde, at Frankrig fandt brud på EU-lovgivning, afviste Sikkerhedsstyrelsen det blot og sagde vildledende, at Frankrig havde målt efter en standard, som var strammere end dansk lovgivning.

Jeg måtte derfor kende alle termer. Det var for eksempel nyt for mig, at strålingen ikke måles, som man måler et vandtryk, men at stråling måles reaktivt i fantomdukken. Man bruger tre forskellige tekniske Europastandarder, tre forskellige fantondukker til laboratorieprøver og to forskellige grænseværdier (2 W/kg for hoved og krop. 4 W/kg for ekstremiteter). Én af disse standarder blev endda ajourført i 2017, og det er afgørende for, at gamle telefoner kunne være lovlige før, men ikke hvis de blev markedsført i dag. Og for lægfolk er det en udfordring at læse og forstå resultattabeller.

Hvis ikke jeg var fuldkommen detaljeret og korrekt, blev jeg verfet bort, blot fordi de kunne. I en maildialog med Sikkerhedsstyrelsen var det præcis det, der skete, men jeg aftvang dem indrømmelsen ved at henvise til de nøjagtige data og til lovgivningen.

Generelt er veluddannede personer og institutioner med viden og kompetencer næsten altid meget tæt på teleindustrien, dens fagmiljø og værdikæde. De nyder, at deres område er så kompliceret at forstå for almindelige mennesker, at de nemt kan afvise og diskutere imod enhver kritik og lyse sager op med mørkelygten. Derfor kræver det grundige studier for journalister, hvis de vil spille en kritisk og kontrollerende rolle.

Modstand:

Det tre relevante styrelser, Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, så alle helst set fra start, at ingen historie blev til noget.

Sikkerhedsstyrelsens presseansvarlige forsøgte med alle manipulerende mundtlige midler at få mig til at opgive.

Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent afviste at handle med henvisning til, at det havde styrelsen ”ikke mulighed for at gøre”. Det svar kunne selvfølgelig ikke godtages. Enten dækker "mulighed" over det reelt mulige. Eller også handler det om at gide.

Så jeg måtte fremtvinge en begrundelse ved at spørge, hvad der helt konkret skulle hæmme dem.

Etik:

Når ens nichemedie fra start har et kritisk kommissorium, skal ens journalistik også altid korrigeres for bias, fordomme og trang til stramninger. Det gælder alle små detaljer, man videreformidler. Jeg går ikke på kompromis, fordi mediet er lille, tværtimod.

Hvis jeg var en ny møbelsnedker i byen, var jeg også afhængig af, at hver eneste stol ville holde til at blive brugt, så det skal min journalistik også.

At skrive kritisk om noget meget populært, som ingen vil høre kritik af – mens man også afviser og revser yderligtgående aktivister – så står man på en position, hvor man får mange skidtspande i hovedet fra to sider – og meget få julekort. Der er altid nogen, der synes, jeg er for meget. Altid nogen der synes, jeg gør for lidt.

Men det er for mig et etisk ståsted ikke at blive taget af den ene eller den anden aktuelle hovedstrøm i kulturen og det offentlige liv.

Det er en etisk prøve at modstå trangen til at blæse sagen unødigt op. Men en lige så stor etisk prøve at turde at kritisere noget, der er meget tabubelagt at kritisere. Man må isolere sig lidt fra de omgivelser, som bestandig vil påvirke diskursen og veje tingene nøje på finvægten.

Jeg undlader ikke at nævne navne fra forvaltningen, men som etisk standpunkt gør jeg ikke meget ud af at lyse personnavne op på billboards og dyrke skurkeroller. Jeg vil ikke være anledning til unødige hadebreve, når man dækker et område, der er følsomt.

Jeg vil ikke være personlig i mine historier og tale om "din telefon". "Du er blevet narret". "De udsætter dig for fare!" Det kan voksne mennesker selv tage stilling til. Det er vigtigt for mig både at være skarp og vinklet - og renset for demagogi. Det en etisk balancegang, når man formidler.

Formidling:

Det er afgørende og en stor udfordring at skabe overblik i en kompliceret sag. Jeg valgte at dele det op i to afsløringer: Først afsløringen af den ulovlige overskridelse og bagefter afsløringen af de lovlige overskridelser.

Begge artikler er også fuldt op af korte ekstrakter, svarende til avisers gamle forsidehenvisninger, af historiernes ekspertvurderinger, så disse ekspertvurderinger ikke bare afslutter deres respektive artikler ved at skjule sig derned, hvor de færreste scoller ned - men også udgør vinklingen i små selvstændige nyheder.

Endelig har jeg afsluttet serien med en overbliksartikel, der er bygget op som spørgsmål og svar.

Således kan de store hovedartikler gå i dybden og levere den nødvendige dokumentation. Overbliksartiklen skøjter så lettere over dokumentationen (man henvises til den), men giver en meget forståelig indføring.

Således kan jeg understøtte nyhedshensynet, grundighedshensynet og lethedshensynet.