Gå tilbage

Korruption i toppen af Rigspolitiet

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Søren Kjellberg Ishøy

Projektets beskrivelse

Titel:
Korruption i toppen af Rigspolitiet
Beskrivelse:
Projektet afdækker korruption i toppen af Rigspolitiet, og sagen kulminerede i 2020/2021, hvor jeg med afsæt i blandt andet fortroligt efterforskningsmateriale kunne fortælle, hvordan tidligere chef for Koncernservice i Rigspolitiet Bettina Jensen modtog bestikkelse for 790.250 kroner af sin konsulentveninde Mariann Færø. Materialet viste også, at Bettina Jensen modtog skønhedsoperationer og pelse af Mariann Færø.

I marts 2021 blev Bettina Jensen og Mariann Færø tiltalt for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse. Sagen skal for retten primo 2022. Ifølge tiltalen er Mariann Færøs gaver og pengeoverførsler til Bettina Jensens bankkonto bestikkelse for de konsulentopgaver, Færø igennem en årrække fik i Rigspolitiet. Fra 2011 til 2013 modtog hun 10,5 millioner kroner hyret personligt af Bettina Jensen.

Artikelserien afslører også en stærkt mangelfuld efterforskning fra Københavns Politis side, ligesom serien har bibragt offentligheden nye oplysninger, som belaster Bettina Jensens og Mariann Færøs forklaringer. Serien blotlægger desuden urent trav i forbindelse med, at firmaet Coor vandt en stor kontrakt hos Rigspolitiet. Således blev der spist på Michelin-restaurant og holdt et hemmeligt møde mellem Bettina Jensen og en direktør i Coor, lige inden firmaet bød på en stor kontrakt hos Rigspolitiet og efterfølgende vandt den.

Artiklerne i 2020/2021 er kulminationen på mere end fem års arbejde med sagen. Det hele begyndte i juni 2016 med afdækningen af brud på udbudsloven, mistænkeligt høje konsulenthonorarer og en mistanke om vennetjenester. Alle anklager blev afvist af Rigspolitiet. Lige siden har jeg gravet i sagen, der udover fyring og tiltale af Bettina Jensen og Mariann Færø også har resulteret i fire kulegravninger af Rigspolitiets indkøbspolitik. Den seneste fra PwC konkluderede i 2018, at der over en treårig periode havde været ulovlige indkøb i Rigspolitiet for 2,5 milliarder kroner.
Publicering:
Artiklerne i 2020/2021 er publiceret i B.T. og på bt.dk i perioden fra 22. november 2020 til 7. august 2021. Det samlede projekt har kørt fra 26. juni 2016 og frem til nu.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Sagen bygger oprindeligt på et tip fra en person, der havde kendskab til forholdene i Rigspolitiet. Det førte til den første række af historier og en politianmeldelse af Bettina Jensen i 2017.

I november 2019 opgav Københavns Politi at rejse tiltale, og advokaturchefen understregede, at efterforskningen havde været grundig, og at der ikke kunne påvises bestikkelse. I april 2020 havde jeg en samtale med en kilde tæt på sagen. Vedkommende gjorde mig opmærksom på, at Københavns Politi angiveligt skulle have fundet ud af, at der var overført 800.000 til Bettina Jensens konto fra Mariann Færø. Personen fortalte også, der skulle have været udveksling af pelse og skønhedsoperationer. De nye informationer virkede meget valide. Derfra handlede det om at finde dokumentation for kildens påstand.
Tidshorizont:
Rækken af artikler i 2020/2021 har jeg arbejdet på siden april 2020, hvor en kilde fortalte mig om mulige pengeoverførsler. April 2020 var som bekendt under corona-epidemiens første måneder, hvorfor jeg kun sporadisk begyndte at researche på sagen. Dels fordi det redaktionelle fokus lå på corona-epidemien. Dels fordi det var svært at mødes med kilder rent fysisk. Derfor var det først i august 2020, at jeg mere intenst forsøgte at få fingre i dokumentation for de nye, opsigtsvækkende oplysninger. I oktober 2020 kom jeg så endelig i besiddelse af en USB-nøgle med fortrolige dokumenter fra Københavns Politis efterforskning.

Den samlede fortælling om skandalen i Rigspolitiet har jeg arbejdet på ‘on and off’ siden efteråret 2015, hvor jeg begyndte at sende de første aktindsigtsanmodninger afsted til Rigspolitiet. Det mere intensive arbejde med sagen begyndte i maj 2016, godt fem uger inden den første artikel blev publiceret i juni 2016.

Nyhed:

Artiklerne i 2020/2021 har givet offentligheden indsigt en spektakulær korruptionssag i toppen af dansk politi. I detaljer har jeg beskrevet, hvordan Bettina Jensen som afdelingschef i Koncernservice misbrugte sin adgang til store millionbudgetter til at berige sin veninde, hvorefter hun selv modtog bestikkelse i form af 790.250 kroner på sin private konto. Bettina Jensen modtog også skønhedsoperationer og pelse. Bestikkelsen var så nøje gennemtænkt, at Bettina Jensen og Mariann Færø også lavede fakturaer, så det - på papiret - så ud som om, at Bettina Jensen modtog honorarer for konsulentarbejde for Mariann Færø. Det skal dog understreges, at der er tale om en tiltale. Bettina Jensen og Mariann Færø er ikke dømte.

Jeg har også beskrevet, hvordan Færø undlod at sende fakturaer for 430.875 kroner, ligesom der hverken fandtes mails, kontrakter eller lignende på det arbejde, Bettina Jensen udførte. Desuden kunne jeg hive en gammel aktindsigt frem i sagen og dokumentere, hvordan Mariann Færø genbrugte teksten fra et af hendes egne konsulentkurser i noget, der ligner en fiktiv regning sendt til Bettina Jensen. Derudover har jeg kritisk afdækket, hvordan Københavns Politi i første omgang droppede at rejse en tiltale, selvom efterforskningen havde afsløret pengeoverførsler og udveksling af gaver. Politiet tryktestede slet ikke Bettina Jensen og Mariann Færøs forklaringer i sagen.

Konsekvens:

Afsløringerne i 2020/2021 har haft én vigtigt konsekvens: Bettina Jensen og Mariann Færø er blevet tiltalt for bestikkelse. Dermed ender sagen i retten i januar 2022.

Tiltalen af både Mariann Færø og Bettina Jensen skal ses i forlængelse af de konsekvenser, sagen allerede har fået:

- Den har medført fire kulegravninger - to interne og to eksterne. Den seneste blev udarbejdet af revisionsfirmaet PwC, og den viste, at Rigspolitiet havde købt ind for 2,5 milliarder kroner i strid med udbudsloven over en treårig periode.

- Bettina Jensen blev fyret og politianmeldt

- Mariann Færø blev politianmeldt.

- Rigspolitiet droppede samarbejdet med tre konsulenter, som var under mistanke for at have fået tildelt opgaver direkte af Bettina Jensen.

Derudover er der i Rigspolitiet strammet op på hele indkøbsområdet:

- Der er etableret en helt ny enhed i Rigspolitiet med navnet Tilsyn og Controlling.

- Alle konsulentkøb over 5000 kroner skal godkendes på direktørniveau.

- Rigspolitiet har indført et såkaldt relationsregister, hvor alle, der arbejder med indkøb, skal registrere nære relationer hos politiet og potentielle leverandører. Det bruges til at screene for inhabilitet.

- Alle fakturaer tjekkes af fire øjne.

Metode:

Artikelserien i 2020/2021 baserer sig blandt andet på fortrolige dokumenter fra efterforskningen fra Københavns Politi - herunder den såkaldte påtaleopgivelse i sagen, som førte til, at der i første omgang ikke blev rejst tiltale mod Bettina Jensen i november 2019. Jeg kan ikke i detaljer fortælle, hvordan jeg fik fat i dokumenterne, da de er fortrolige.

Jeg kan dog fortælle, at det krævede adskillige fysiske møder. Først for at skabe tillid til kilden/kilderne. Dernæst i forbindelse med den konkrete overdragelse af dokumenterne, som ikke måtte efterlade nogen spor. Derfor slog jeg også lokalitetstjenesten fra på min telefon under alle møder. Al kommunikation skete gennem telefonopkald. SMS’er og mails var bandlyst. Kun én person på redaktionen kendte noget til historien, da jeg igennem flere måneder havde et ‘ærinde i byen’. Jeg pitchede også først historien på redaktionen, da jeg havde dokumenterne på en USB.

Dokumenterne viste sig at være en regulær skattekiste af informationer: Detaljer fra efterforskningen, resumeer af kvindernes forklaringer, kontoudtog, og korrespondance mellem Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Derudover indgik Københavns Politis juridiske overvejelser i forbindelse med, at advokaturen i 2019 i første omgang opgav at rejse tiltale i sagen. Samtidig stod jeg i den situation, at jeg kunne parre de nye informationer med de mange dokumenter, egne notater og hvad jeg i øvrigt kunne huske af små detaljer i sagen.

Min metode består i at gå nøjsomt og analytisk til værks: Jeg nærlæser dokumenterne igen og igen, systematiserer dem i mit hoved, i excelark og noter, og så leder jeg efter detaljerne.

Efterfølgende krydstjekker jeg alle skriftlige kilder dvs. fakturaer, kontoudtog, kontrakter, mails, mundtlige kilders udsagn med mere.

Normalt bombarderer jeg også den relevante myndighed med opklarende spørgsmål. Afkræftende eller bekræftende svar har dog ikke været et muligt research-værktøj i afdækningen af sagen i 2020/2021. Såvel Rigspolitiet som Københavns Politi har ikke har ønsket at kommentere sagen med henvisning til den igangværende efterforskning.

Det har skærpet kravene til min dokumentation. Derfor har ekspertkilderne også set sagens materiale, så de udtaler sig på et kvalificeret grundlag og ikke bare en telefonisk gengivelse af mig.

Ser man på sagen som helhed, har min metode været at rulle den i gang. Den allerførste artikel i sagen i 2016 indikerede lovbrud, overbetaling og mulige vennetjenester. Dermed var der lagt en grundfortælling. Derfra handlede det om hele tiden at finde nye vinkler til grundfortællingen. Dels for at underbygge omfanget med ‘nye belastende oplysninger’. Dels for at lægge pres på Rigspolitiet. Men også for at få politikerne på banen. Politikere kan lægge pres på justitsministeren og stille kritiske spørgsmål. Ministeren kan lægge pres på Rigspolitiets ledelse. Det giver et internt pres i systemet, som er helt uundværligt. Politikere er som kilder og motorer til historien lige så vigtige som de mere klassiske research-værktøjer. Derfor har jeg prioriteret løbende dialog med politikerne meget højt. Derudover kan politikere få fortrolige orienteringer og informationer, som jeg ikke har adgang til. Det kan være nyttigt.

Sidst men ikke mindst, har min vigtigste metode været at bide sig fast. Ikke stoppe. Bare blive ved. Nye vinkler, nye historier, der holder gryden i kog, så den ikke bliver glemt.

Modstand:

Hverken Rigspolitiet eller Københavns Politi har ønsket at kommentere sagen i 2020/2021-dækningen. De henviser til efterforskningen. Derfor har der ikke været noget pres fra myndigheder, og de har heller ikke reageret på artiklerne udover meldingen ‘ingen kommentarer’. Heller ikke Bettina Jensen og Mariann Færø og deres respektive advokater har ønsket at udtale sig til citat udover de korte samtaler, der fremgår af videoen fra den første række af nye artikler i november 2020. De har heller ikke reageret på artiklerne.

Konkret pres fra Rigspolitiets side ligger tilbage i 2016 og 2017, hvor man afviste såvel brud på udbudsloven som vennetjenester.

Etik:

Eksponeringen af både Bettina Jensen og Mariann Færø giver selvfølgelig anledning til nogle etiske overvejelser. Tidligt i processen er der dog truffet en beslutning om, at vi viste både navn og billede af Bettina Jensen på grund af hendes høje stilling i Rigspolitiet. Bettina Jensen havde betroet magt og rådede over store millionbudgetter, hvorfor konklusionen var, at sagen havde væsentlig offentlig interesse.

Eksponeringen er selvfølgelig taget til i takt med antallet af artikler, men det kan selvfølgelig ikke ændre på den beslutning.

Som journalist skal man hele tiden være opmærksom på, at der bag historien er et menneske, som bliver påvirket af artiklerne. Jeg husker også et opkald fra en central person i Rigspolitiet, som spurgte mig, om jeg gjorde mig tanker om, hvordan det føles for Bettina Jensen at blive hængt ud.

Og det har jeg gjort. Det må ikke være rart, men på den anden side har udviklingen i sagen bekræftet mig i, at det var rigtigt at bringe historierne - også med navn og billede.

Formidling:

Jeg har benyttet mig af adskillige greb for at styrke formidlingen. Blandt andet har jeg brugt video til at formidle sagen kort. Det er en fast del af B.T.-formatet i dag. Det betyder også, at sagen skal skæres helt ind til benet på få minutter, og at jeg som journalist får en rolle som formidler af sagen på en anden måde end tidligere.

Derudover er sagen ret kompleks. Så der ligger et stort arbejde i at formidle historien, så man både forstår, hvad det nye er og det fundament, sagen står på. Så der har ligget et stort arbejde i den sproglige formidling.