Gå tilbage

Udenlandsk påvirkning af danske moskéer

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Christian Birk

Projektets beskrivelse

Titel:
Udenlandsk påvirkning af danske moskéer
Beskrivelse:
Serien afdækker udenlandske pengestrømme og påvirkning af danske moskéer - og serien beskriver ligeledes hvor afhængige danske moskéer er af midler fra udlandet. Artikelserien har blotlagt, hvordan skiftende regeringers mål om at stoppe den slags udenlandske pengestrømme er slået fejl.

Trods de bestræbelser fortsætter millioner med at fosse ind i kontroversielle danske moskéer. Samtidig har Berlingske med serien åbenbart, hvordan en af Danmarks største moskéer, der er finansieret med et stort millionbeløb fra Qatar, er blevet splittet i to på grund af netop de udenlandske donationer fra Qatar.

Det understreger, hvordan det på ingen måde er er risikofrit at tage imod penge fra udlandet. Omvendt er moskéer også hårdt presset økonomisk, og dermed kan de være nødsaget til at få udenlandske sponsorer.

Det er altså en serie om et af de mest omdiskuterede emner i Danmark: Moskéerne og magten bag.
Publicering:
Fra 17. juni til 24. juli. Størstedelen af artiklerne i serien er dog bragt mellem d. 21. januar og den 9. marts

Idéen:

Idébeskrivelse:
Artikelserien blev født igennem Trossamfundsregisteret, som er en offentlig database, hvor man kan gennemgå de anerkendte trossamfunds regnskaber. Qua min nysgerrighed for moskémiljøet i Danmark har jeg jævnligt gennemgået vedtægter, regnskaber og andet for de anerkendte trossamfund, og det var i Taiba-moskéens regnskaber, at jeg erfarede, at man havde fået penge fra Saudi Arabien.

Senere har jeg fået adgang til store datamaterialer fra og om moskéerne, der har givet et unikt indblik bag facaden. Særligt dokumenterne om Københavns Store Fond var unikke. Det er meget sjældent, at man får adgang til interne dokumenter af den art. Særligt fordi at de færreste moskéer har været i kontakt med offentlige myndighederne, og derfor ligger der ikke bestyrelsesreferater og lignende til rådighed. Det gjorde der for Københavns Store Fond, og det var spændende læsning.
Tidshorizont:
Jeg har arbejdet med projektet i størstedelen af min tid fra januar til marts. Derudover har jeg skrevet opfølgende artikler om nye donationer og udviklinger i moskéer, når de er dukket op efterfølgende.

Nyhed:

Jeg tror, det er de færreste, der er klar over, hvor afhængige moskéerne er af udenlandske donorer. Men som eksempelvis har Taiba-moskéen på Nørrebro trods store donationer fra Saudi Arabien og Kuwait haft meget svært ved at skrabe sammen til at betale termin for den nye ejendom på Titangade. Det viser, hvor sårbare moskéerne er, og hvor nemt det er for udenlandske donorer at komme til. Moskéen på Rovsingsgade, som Københavns Store Fond står bag, har i flere år været martret af en opslidende intern konflikt, der har været ved at lukke moskéen. Det skulle være et prestigeprojekt, men er endt som tæt på et fallitbo, der nu er på Qatars hænder. Den udenlandske påvirkning - og den konflikt millionerne kan skabe - har ikke tidligere været belyst i offentligheden.

Konsekvens:

Artikelserien har afdækket, hvordan moskéerne er ekstremt afhængige af udenlandske donorer - og at myndighederne trods forsikringer om det ikke kan stille noget op for at stoppe pengeoverførslerne. Der var allerede varslet et forbud mod visse typer af udenlandske donationer, inden serien blev skudt igang, men de afdækkede donationer fra Qatar, Saudi Arabien og Iran nævnes på gang som begrundelse for at vedtage den særlige forbudsliste, der efter planen skal vedtages til efteråret.

Metode:

Vi har for at lave serien dels nærlæst regnskaber, vedtægter og fået bygningsgodkendelser for at afdække betydningen og omfanget af pengestrømme fra udlandet til Imam Ali Moskéen, Taiba-moskéen og Det Islamiske Forbund. Desuden har vi undersøgt projektbeskrivelser og lavet offentlige søgninger og søgt aktindsigt for at beskrive ønsket om midler til Grimhøjmoskéen. Endelig har vi søgt aktindsigt i og læst hundredvis af dokumenter om striden i Københavns Store Fond. I den forbindelse har vi også fået adgang til franske dokumenter, som vi har fået oversat, for at beskrive kupforsøg fra forretningsfolk, der forsøgte at overtage magten i Københavns Store Fond.

Modstand:

Stort set alle moskéerne har aktivt modarbejdet vores historier og nægtet at svare på spørgsmål, ligesom flere talsmænd har forsøgt at presse os til ikke at lave historierne. Eksempelvis truede imam Mohammed Khani fra Imam Ali Moskéen om at melde os til politiet på grund af de spørgsmål, vi stillede. Vi har på intet tidspunkt bøjet os for nogle af de krav, vi er blevet stillet.

Etik:

Vi er helt bevidste om, at moskéerne i Danmark er et let offer og nemt kan blive mødt af vrede, når den type af afsløringer kommer frem. Derfor har vi i forbindelse med hver eneste artikler givet moskéerne god tid til at forklare sig og tage til genmæle i forhold til beskyldninger fra politikere og kritik og lignende fra eksperter. Vi er også opmærksomme på, at der i nogle af moskéerne kan mangle danskkyndige til at besvare henvendelserne. Derfor har vi igen været meget opmærksomme på både at kontakte moskéerne via telefon, Facebook og andet for at sikre, at vores spørgsmål kom frem. I mange af tilfældene har vi trods gentagne henvendelser ikke fået svar fra moskéerne. Men vi har meget bevidst valgt valgt at bruge moskéeksperter fremfor politikere til at kommentere donationerne. Særligt fordi at eksperterne i højere grad kan forklare ønsket om at tage imod penge fra udlandet - og dermed gøre læserne klogerne - end politikerne, der har nogle ret fastlåste holdninger om, hvorvidt det er i orden at få penge fra udlandet. Politikerne er ikke i samme grad opmærksomme på - eller så er de ligeglade med - at moskéerne er helt afhængige af donationer for at få dagligdagen til at løbe rundt.

Formidling:

Det har været en relativt svær serie formidlingsmæssigt, fordi at få enkeltpersoner har ønsket at stille op. Derfor har sagen i højere grad bæret præg af organisationsstemmer, eksperter og politikere. Men i forbindelse med afdækningen af problemerne i Københavns Store Fond har vi også forsøgt at fokusere på nogle af de helt konkrete ting, der har været på spil og været grobund for konflikt. Indkøb af guld, tøj og andre ting, der på en eller anden måde kan vække nysgerrighed for læserne. Der har været nogle personlige konflikter i forbindelse med de artikler, der har gjort det nemmere at formidle, end i forhold til nogle af de andre moskéer, hvor det har været meget svært at få konkrete informationer om, hvad pengene skulle bruges til.