Gå tilbage

Hadegaven fra Nord (Respiratorsagen).

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Tinne Hjersing Knudsen, Sofie Klokkerholm Rye, Dagmar Havndrup Aagaard

Projektets beskrivelse

Titel:
Hadegaven fra Nord (Respiratorsagen).
Beskrivelse:

I foråret tilbød regeringen "en solid håndsrækning" til det nødstedte italienske sundhedsvæsen, der hårdt presset af coronakrisen havde bedt om hjælp. Der var tale om penge til Italiens Røde Kors, et udlån af et ubemandet felthospital og respiratorer fra Forsvaret.
Det kom dog frem, at den “solide håndsrækning” var alt andet end solid. Det viste sig, at respiratorerne var uegnede til Covid-19-patienter, og at sundhedsministeriet allerede var bekendt med dette før det danske tilbud blev formuleret.
Italien takkede pænt nej til håndsrækningen. Sagen udløste regeringens første næse til udenrigsminister Jeppe Kofod, men også forsvarsminister, Trine Bramsen, og sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, blev undervejs kaldt i samråd, og modtog kras kritik fra Folketinget.
I dag, tre næser senere, har regeringen undskyldt forløbet, nedsat en taskforce der skal sikre bedre fremtidige forløb og sendt 13 nye, moderne respiratorer til Italien.
Forsvarets respiratorer er i mellemtiden kommet på museum.
Publicering:
Historien blev løbende publiceret af P1 Morgen i foråret 2020.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Ideen opstod, da formand for intensiv- og anæstesilægerne, Joachim Hoffmann-Petersen til P1 Morgen d. 9 april fortalte, at respiratorerne var meget simple og ikke var egnet til behandling af coronapatienter. Interviewet fandt sted dagen efter, det blev bekendtgjort, at Danmark ville tilbyde en million euro til italiensk Røde Kors samt muligheden for at låne et ubemandet felthospital og 15-20 af Forsvarets respiratorer af ældre dato.
Interviewet med formanden for intensiv- og anæstesilægerne indikerede, at der var mislyde i det danske tilbud. Det blev startskuddet til ca. 2,5 måneders intenst arbejde med at afdække regeringens sjuskede tilgang til italienernes bøn efter hjælp. Samrådet d. 26. juni med Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S), der udløste to yderligere næser, satte et foreløbigt punktum i P1 Morgens afdækning af sagen.
Tidshorizont:
Ca. 2,5 måneder

Nyhed:

- Respiratorne var for længst dømt ubrugelige af de danske sundhedsmyndigheder, da regeringen ville låne dem til Italien.

- Det, regeringen tilbød, var slet ikke det, den italienske regering bad om.

- Forsvarets respiratorer var også en del af regeringens officielle beredskab til danske coronapatienter.

- Felthospitalet var, ligesom respiratorerne, uegnet og for simpelt til coronapatienter.

- Italien ignorerede det danske tilbud i flere uger og sagde til sidst nej tak til felthospital og respiratorer.

- Udenrigsministeriet var ikke bekendt med respiratorernes ringe kvalitet, før de hørte om det i P1 Morgen.

- Koordineringen af coronaberedskabet mellem ministerier og styrelser har været dårlig og mangelfuld.

Konsekvens:

- Regeringens første næser til hhv. udenrigsministeren, forsvarsministeren og sundheds- og ældreministeren

- Erkendelse af fejl

- Nedsættelse af taskforce til fremtidige beredskaber og hjælp til andre lande

- 13 moderne respiratorer, der kan anvendes til behandling af covid-19 patienter, blev sendt til Italien i stedet.

Metode:

- Et hav af aktindsigtsanmodninger til en række ministerier og styrelser, herunder sundheds- og ældreministeriet, forsvarsministeriet, udenrigsministeriet, fødevarestyrelsen og beredskabsstyrelsen

- Baggrundsinterview med kilder fra aktuelle styrelser/teams for at opnå indsigt i mødernes indhold.

- Rekvirering af mødereferater fra møderne i Covid-19 teammøderne i Sundhedsstyrelsen gennem fortroligt kildearbejde.

- Samtaler med fagpersoner med kendskab til de pågældende respiratorers historie og anvendelighed samt specialiseret sundhedspersonale med indsigt i behandling af covid-19 patienter.

- Dialog og interview med italienske læger samt beredskabsstyrelsen i Italien.

- Gentagne forsøg på at se de egentlige respiratorer, som dog aldrig blev imødekommet, hvorfor vi fik rekvireret de samme modeller, sendt op fra Tyskland. De er nu endt hos Medicinsk Museion, der vil udstille dem i den kommende Covid-19-udstilling.

- Vedvarende dialog med udvalgte folketingspolitikere, både fra oppositions- og støttepartier

- Vi fik afslag på aktindsigtsanmodningen om at få udleveret det italienske brev sendt til Udenrigsministeriet, hvor Italien beder om hjælp. Sverige har ry for at være både hurtigere og mere villige til at udlevere dokumenter, hvorfor vi søgte om aktindsigt i den lignende anmodning, som Italien havde sendt til Sverige. Det gav pote.

- Mange fortrolige baggrundssamtaler med embedsmænd i EU-systemet, som kendte til sagen, men i sidste ende ikke ville stå frem.

- Det var også nødvendigt med en klar optegning/kronologi over, hvem der havde sagt/gjort hvad hvornår.

- Vi forsøgte selvfølgelig et utal af gange at få et interview om sagen med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Han har indtil den dag i dag stadig ikke stillet op til interview om sagen. Forsvarsminister Trine Bramsen har også afslået.

Modstand:

- Trods gentagne forsøg har beredskabsstyrelsen ikke givet os lov til at se de egentlige respiratorer, endsige oplyst os om, hvor de er placeret.

- Desuden kunne Berlingske d. 18. Juni 2020 afsløre, at Forsvarsministeriet aktivt valgte at tilbageholde oplysningen om, at respiratorerne ikke kunne anvendes til patienter med covid19 for offentligheden, da DR begyndte at spørge til sagen i en mail d. 11. april. Flere politikere kaldte manøvren et coverup.

Etik:


Formidling:

Det generelle vidensniveau om respiratorer lå på et meget lavt niveau forud for vores projekt. En historie, der i forvejen var en smule kompliceret at forstå. Derfor brugte vi også en del krudt på at formidle, hvad en respirator egentlig er, og hvordan forsvarets gamle respiratorer adskiller sig fra moderne respiratorer. For stærkest at kunne dokumentere og formidle dette, satte vi os for, helt fysisk, at få fingrene i forsvarets respiratorer. Vi var selvfølgelig klar til at møde op på en flyvestation eller et hospital, eller hvorend de befandt sig, men vi kunne ikke få indsigt i, hvor de opbevarede dem. Vi gik derfor til plan B: Vi måtte anskaffe to tilsvarende modeller. Gennem kontakt til flere danske og tyske læger, fik vi sendt to lignende modeller op fra Tyskland. Dem gik vi i studiet med den 20. maj, hvor vi afslørede, at Sundhedsstyrelsen allerede i marts vidste, at Forsvarets respiratorer ikke kunne bruges til behandling af corona-patienter. Lyden af de gamle respiratorer var enormt effektiv, og vi satte god tid af til at få en anæstesilæge til at gennemgå de to modeller. Respiratorerne kom også med til samrådet med udenrigsministeren, som endte med regeringens første næse. Her var særligt tv også glade for den meget konkrete fremstilling af, hvad vi havde tilbudt Italien. Senere samme dag blev de overdraget til Medicinsk Museion, der havde et stort ønske om at udstille dem i deres kommende Covid-19 udstilling.
Det har også været vigtigt for os, at beskrive det Italien, der bad Danmark om hjælp.