Gå tilbage

Boligforeningerne under lup

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Thomas Vibjerg, Jonas Hvid og Esben Larsen Mikkelsen

Projektets beskrivelse

Titel:
Boligforeningerne under lup
Beskrivelse:
Projektet ”Boligforeninger under lup” har udviklet sig fra at være en fælleshistorie til et langvarigt graveprojekt, som Jyllands-Posten har siddet tungt på. Fokus har været, hvordan boligforeningerne (mis)bruger de mange mio. kr., de modtager i lejeindtægter fra nogle af samfundets svageste og i offentlig støtte til renoveringer m.m.
Afsættet var svindelsagen i Østjysk Bolig, hvor vi også bl.a. har afdækket nepotisme og en for høj løn og for dyr firmabil til direktøren.
Projektet udbredte vi senere ved at kaste et kritisk blik på alle boligforeningerne i Aarhus, og efterfølgende har vi set på branchen i hele landet.
Vi har fundet flere svindelsager og også beskrevet, hvordan boligforeningernes bestyrelser bestående af beboere har svært ved at matche stærke direktører, og at løn-konkurrencen i flere tilfælde er sat ud af kraft.
Desuden har vi afsløret, at en af landets største entreprenørvirksomheder Aarsleff-koncernen er involveret i Østjysk Bolig-sagen, og at revisionsfirmaet EY gennem fem år uden anmærkninger har godkendt regnskaberne for svindelramte Østjysk Bolig.
Publicering:
Artiklerne i projektet ”Boligforeninger under lup” er siden den 2. oktober 2020 blevet publiceret i JP Aarhus, Jyllands-Posten og på jp.dk.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Efter en pressemeddelelse tikkede ind en fredag eftermiddag i oktober 2020 om, at direktøren for Østjysk Bolig var blevet politianmeldt for underslæb og bortvist fra sin arbejdsplads, studsede vi over, om der var mere at komme efter. Det var der i Østjysk Bolig, og derfor satte vi os for at rette luppen mod andre boligforeninger i Aarhus og siden resten af landet.
Løbende har der vist sig nye spor, som vi har forfulgt.
Tidshorizont:
Vi har arbejdet på projektet siden den 2. oktober 2020 og arbejder stadig på det. Vi har også lavet andre artikler indimellem, men vores hovedfokus har været på ”Boligforeninger under lup”.

Nyhed:

Vi har siden politianmeldelsen i oktober 2020 i detaljer afdækket, hvad den store svindelsag i Østjysk Bolig har bestået af. Dermed har vi givet læserne en mulighed for at følge med i sagen, som ellers har været omgærdet af stor lukkethed, da politiet stadig efterforsker, og alle oplysninger således er dybt fortrolige.
I april 2021 blev en anonymiseret udgave af en advokatundersøgelse af Østjysk Bolig-sagen offentliggjort. Via gode kilder har vi beskrevet detaljer fra advokatundersøgelsen, bl.a., hvordan svindlen er foregået, hvor mange der har været indblandet, beløbsstørrelserne, og hvilke virksomheder, der har været involveret i sagen. For eksempel har vi afsløret, at Dan Jord et datterselskab til en af landets største entreprenørvirksomheder Aarsleff-koncernen er involveret i Østjysk Bolig-sagen via et golfnetværk og returkommission.
Vi har også givet læserne et indblik i, at der foregår svindel, hvordan regler omgås, og at der hersker ødselhed i boligforeninger, der forvalter beboeres og skatteborgeres penge.
Der er tilsyneladende ikke så eksakte grænser for, hvad der er i orden at bruge penge på i boligforeningerne.
Vores projekt viser, at boligorganisationerne opbygning har svagheder, der bliver eller kan blive udnyttet af magtfulde direktører, og at svage beboerbestyrelser har svært ved at give deres professionelle direktører tilstrækkeligt modspil.

Konsekvens:

Vores afdækning har fået den ansvarlige rådmand i Aarhus, Bünyamin Simsek (V), til at sætte fokus på boligforeningerne. Han indkaldte de aarhusianske boligforeninger til et møde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe. Rådmanden har krævet et styrket tilsyn med boligforeningerne, og at bestyrelserne bliver styrket/klædt bedre på til at holde direktørerne i ørerne.
Efter at vi har beskrevet, at revisionsfirmaet EY de seneste fem år har godkendt Østjysk Boligs regnskaber uden anmærkninger, har Erhvervsstyren taget sagen op og gransker nu, om EY har udført arbejdet godt nok.
En række af boligforeningerne i Aarhus har fyret EY og gennemgået deres forretningsgange.
Boligmisteren er blevet kaldt i lukket samråd som følge af afdækningerne af høje lønninger. Flere af Folketingets partier har krævet lønninger i boligsektoren bliver offentligt tilgængelige, og en professor i økonomistyring har anbefalet, at der udarbejdes lønanbefalinger. Begge forslag er boligministeren indstillet på at arbejde for.

Metode:

Vi har sendt stribevis af aktindsigter, som har givet os vigtigt materiale.
Vi har også mødtes ansigt til ansigt med en række centrale kilder, som vi har opbygget et tillidsforhold til, og det har givet os adgang til fortrolige oplysninger.
For at sikre vores kilders fortrolighed har vi kommunikeret med kilder via den krypterede tjeneste ”Signal”.
Vi har brugt vores særligt udviklede scraper-værktøj til at tjekke postlister og dermed holde os ajour med udviklingen i sagerne.
Via databaser over boligforeningernes emailadresser har vi lavet omfattende rundspørger og dataudtræk.
Vi har haft et stort fokus på at skabe et overblik over vores mange oplysninger. Således har vi fra begyndelsen af oprettet et fællesdrev, hvor vi har struktureret og delt det omfattende researchmateriale fra kilder, aktindsigter, interviewudskrifter m.m.
Vi har fået et hav af henvendelser, som vi har sorteret og kategoriseret i et regneark.
I et andet regneark har vi lavet et galleri over de centrale personer, og dette har vi opdateret i takt med, at vi har fået ny viden, ligesom vi har noteret, hvorfra oplysningerne er kommet.
Vi har løbende opdateret en liste over potentielle historier i serien og kategoriseret dem ud fra, hvor sandsynlige de var at forløse.

Modstand:

Undervejs har direktører for boligforeninger ikke holdt sig tilbage med kritik af vores vedholdende dækning. De har kritiseret vinkler og beskyldt os for at tegne et fordrejet billede af branchen.
For eksempel har en boligdirektør klaget til vores chefredaktør og gjort indledende skridt til at rejse en sag i Pressenævnet. Denne sag er nu lagt ned.
Det har været ubehageligt, men vi har hele tiden været opmærksomme på at have vores research fuldstændig på plads før publicering. For at være på den helt sikre side har vi i flere tilfælde udskudt de planlagte publiceringer i sidste øjeblik, så der var tid til at dobbelttjekke en oplysning. Desuden har vi bestræbt os på ikke at stramme vinkler.
Vi har under afdækningen allieret os med bistand fra Jyllands-Postens juridiske rådgiver og har haft mange samtaler med chefer i forhold til de mest kontroversielle historier.

Etik:

Vi har benyttet mange fortrolige kilder og gjort meget ud af, at mindst to af hinanden uafhængige kilder skal bekræfte informationer før publicering. Dermed har vi været sikre på ikke at bringe forkerte oplysninger til torvs, hvilket heller ikke er sket.
Vi er klar over, at det er belastende for sagens involverede at blive eksponeret i medierne. Flere har vi valgt ikke at nævne med navn. Vi har i alle tilfælde, hvor vi har bragt navne i avisen givet dem mulighed for at komme til orde. Vi har desuden opsøgt sagens hovedperson på dennes privatadresse.
For at beskytte vores fortrolige kilder, der risikerer meget ved at være i kontakt med os, har vi benyttet en krypteret kommunikationstjeneste, når vi har kommunikeret. Vi har samtidig ikke nævnt deres navne på redaktionen og sørget for, at vores redaktører kun har kendt de absolut nødvendige navne.

Formidling:

Vi har lavet reportager for at beskrive konsekvenserne for boligforeningernes berørte beboere, som også er kommet til orde i vores dækning. Det har givet kød og blod til historierne.
Når det har været nødvendigt, har vi sørget for at opsummere den relevante historik og af og til lavet overblikshistorier med vores hidtidige afsløringer.
Vi har allieret os med Jyllands-Posten grafiske afdeling, som har hjulpet til med at formidle de mere informationstunge artikler.
Samtidig har vi nøje overvejet, hvor mange detaljer, det har været nødvendigt at formidle til læseren, så der ikke har manglet detaljer, og læseren samtidig ikke er blevet overlæsset med informationer.