Gå tilbage

Kviklånssagen

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Louise Fischer

Projektets beskrivelse

Titel:
Kviklånssagen
Beskrivelse:
En kontanthjælpsmodtager med paradentose og to tænder og to stumper i munden fik et overslag på en tandlægeregning på godt 15.000 kroner. På grund af sin økonomisk trængte situation anmodede hun Syddjurs Kommune om økonomisk hjælp i form af et lån. Til det svarede hendes sagsbehandler, at hun ikke kunne få et lån gennem kommunen, men derimod opfordrede sagsbehandleren hende til at tage et kviklån online med en variabel rente. Ud fra en søgning på kviklånudbyderens hjemmeside viste det sig, at renten ville løbe op i 87 procent, og dermed ville kontanthjælpsmodtageren ende i meget større økonomiske problemer, end hun allerede var. Da jeg konfronterede forvaltningen og lokalpolitikerne med problematikken, nægtede de først, at der var et problem. Det var helt efter bogen, sagde de. Omend, ingen af dem selv kunne finde på at optage eller opfordre til et sådant lån. I mellemtiden fortalte kviklånsudbyderen, at der havde været en teknisk fejl på deres hjemmeside i nøjagtigt det tidsrum, jeg havde foretaget de økonomiske beregninger af lånet. Men yderligere kunne de ikke bevise. Efter vedholdende konfrontation og stillen spørgsmål til lokalpolitikere samt indgriben fra landspolitisk side lykkedes det først at få Ankestyrelsen til at fastslå, at Syddjurs Kommunes rådgivning var ulovlig. Efterfølgende blev det foreslået og vedtaget at fastsætte et loft for maksimale renter på kviklån. Ydernere viste det sig gennem aktindsigter og systematisk research, at Syddjurs Kommune havde rådgivet syv andre borgere tilsvarende. I tiden efter erkendte Syddjurs Kommune sin fejl, hvorefter de ændrede praksis.
Publicering:
Historien er publiceret på TV2 ØSTJYLLAND - både i form af tv, webartikler, Facebook-opslag og video samt Instagram-opslag.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Ideen opstod, da jeg fik fortalt historien om Anette Christensen, der var blevet rådgivet om et kviklån. Det var en fælles bekendt, der fortalte det. Historien undrede jeg mig straks over, men Anette havde ikke overskud eller indsigt til at gøre noget ved det selv, så jeg fik fuldmagt til at søge aktindsigt på hendes vegne. Derefter viste det sig, at der lå meget mere bag.
Tidshorizont:
Jeg påbegyndte arbejdet i omegnen af den 13. september 2019, hvorefter historien blev publiceret den 22. september. Efterfølgende som der kom nye oplysninger eller nye vinkler ind i historien, arbejdede jeg videre - eller uddelte mindre udviklinger til nærmeste kolleger. Seneste historie er publiceret 26. maj 2020.

Nyhed:

Oplysninger om, at forvaltninger snyder med sagsbehandling, modstrider lovgivning og nægter ansvar. Oplysninger om, at Syddjurs Kommune ulovligt har rådgivet adskillige borgere til at tage et kviklån til trods for deres økonomisk trængte situation - frem for at kommunen selv ydede et lån. Ydermere er oplysninger om politikeres holdninger, Ankestyrelsens afgørelse samt tilblivelsen af en nu lov i Folketinget kommet til.

Konsekvens:

Konsekvensen har været, at Syddjurs Kommune har omgjort otte sager om økonomisk rådgivning til økonomisk svage borgere. De har efterfølgende erkendt deres fejl, Ankestyrelsen har strammet deres retningslinjer for økonomisk rådgivning i kommuner OG Folketinget har vedtaget en ny lov som konsekvens af historierne.

Metode:

Aktindsigter i personsager, aktindsigter i personlige, økonomiske anliggender, aktindsigter i forvaltningens arbejde og korrespondancer, udregning og vurdering af økonomiske aspekter både i forhold til generelle økonomiske aspekter såsom renter og kviklån samt økonomiske personlige budgetter. Kritiske interviews, vedholdne samtaler, kildebeskyttelse.

Modstand:

Forvaltningen har adskillige gange forsøgt sat nægte aktindsigter, men jeg har fastholdt mine anmodninger ved at referere til offentlighedsloven og min gældende fuldmagt. Desuden har områdechefer kontaktet mig telefonisk og truet med, at jeg aldrig ville få sådan indsigter eller komme ud med min historie. Desuden sørgede jeg for at optage disse samtaler, så jeg havde bevis for trusler. Trods det holdt jeg fast, holdt hovedet koldt og sørgede for at opretholde en professionel facade. Desuden har politikere og forvaltningen adskillige gange nægtet, at de havde begået fejl. Men trods det fik jeg gennem aktindsigt Ankestyrelsens afgørelse om, at kommunen HAVDE begået fejl. Ved hjælp af vedholdenhed og kritisk, konstruktiv tilgang lykkedes det til sidst at få politikere og forvaltning til at erkende deres fejl. Ydermere forsøgte forvaltningen at nedtone problemet ved at forklare sig med, at de havde givet borgeren det ønskede lån, INDEN historierne blev bragt, men hverken borgeren, jeg selv eller værge havde modtaget disse dokumenter før EFTER historierne var bragt. Desuden forsøgte kviklpnsudbyderen at forklare sig med, at der havde været en teknisk fejl i netop det tidsrum, jeg udførte økonomiske beregninger på deres hjemmeside - i mit syn for at skjule/undskylde deres høje rentesatser - som ellers er bevist med screenshots.

Etik:

Hvordan man skal håndtere en sårbar kilde, som er kontanthjælpsmodtager og delvist psykisk ustabil. Hvordan man skal håndtere så personfølsomme oplysninger som en borgers privatøkonomi og personlige papirer på e-boks og gennem aktindsigter, sagsfiler fra kommunen og tilsvarende. Samtidig hvordan man skal konfrontere de ansvarlige på retfærdig vis og sørge for, at de får mulighed for genmæle. Desuden hvordan man skal korrigere eventuelle fejl i publiceret materiale såsom 'tekniske fejl' på kviklånudbyderens hjemmeside.

Formidling:

Jeg har tænkt, at det var vigtigt at udkomme på alle platforme. Denne historie er både relevant for den gennemsnitlige tv-seer OG den gængse Facebook-bruger. Desuden har jeg gjort meget ud af at dobbelttjekke alle fakta, være objektiv og give mulighed for genmæle samt korrigere ændringer såsom tekniske fejl på kviklånudbyderens hjemmeside. Formidlingen er desuden styrket ved både at være visuel og fortællende i form af personhistorier på både tv og skrift samt involvering af både lokale og landspolitikere - og i sidste ende som en ny, vedtaget lov i Folketinget.