Gå tilbage

Den første PFOS-forgiftning af borgere i dk

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Helge Wedel

Projektets beskrivelse

Titel:
Den første PFOS-forgiftning af borgere i dk
Beskrivelse:
Ved tilfældighed måles PFOS i udløb fra Korsør Renseanlæg. Kommunen udsender pressemed. 23.12 2020 - og maner til ro. Ingen andre medier reagerer.
Jeg finder læge-ekspertkilde (dr. med Philippe Grandjean, professor i klinisk farmakologi, farmaci og miljømedicin ved Syddansk Universitet samt beder Miljøstyrelsen om fakta - PFOS er giftigt, farligt, svært nedbrydeligt og særdeles sundhedsskadeligt. Det har været forbudt i mange år.
Er stadig alene med PFOS-forureningen, da det i løbet af januar er klart, at forureningen stammer fra brandskum brugt på Korsør Brandskole. Stadig alene med historien, da prøver viser, at PFOS-giften findes i enorme koncentrationer ved siden af brandskolen i grøft med udløb til Korsør Nor. På engen omkring grøften har kograsserlauigs kalve græsset alle somre de seneste mange år. Kødet spist af medlemmerne og deres familier. Også en nærliggende kolonihaveforening viser sig delvis forgiftet.
Frossen kød fra kogræsser-formandens fryser undersøges af Fødevarestyrelsen. Først da jeg skriver, at mennesker kan være forgiftet at klødet med PFOS, kommer andre medier i sving. Grundet gode kilder, er Jeg er den første,, der overbringer kogræsserformanden besked om, at hans kød er forgiftet - både han og 186 andre borgere - heraf omkring 30 børn - får i i 2021 konstateret PFOS- giften i kroppen. Sagen pågår stadig - oprensning?, erstatningssag? - andre PFOS-forureninger i dk.
Publicering:
Fra 23. 12 2020 og frem til nu - seneste artikel 30.8 2021 - men sagen fortsætter...

Idéen:

Idébeskrivelse:
Journalistisk engagement, nysgerrighed og lokal dedikation samt ikke mindst rykke ud,, når der sker noget - prøver tages ,, oprensninger, advarselsskilte sættes op etc - foto fortæller bedre end ord!
Årsag givet også, at jeg er født, opvokset og bor i Korsør - og ikke mindst hele mit liv har fisket i Korsør Nor (heldigvis rigtig mange ål i år - og prøver har vist, at de er fri for PFOS!)
Tidshorizont:
Siden december 2020 og til nu - kun "afbrudt" af den daglige produktion af to sider med lokalstof fra Korsør til avisen...

Nyhed:

Det er første gang, at mennesker i dk er forgiftet med PFOS i så voldsom grad - hjælpen til dem trak meget ud, da myndighederne aldrig havde prøvet noget sådan før - først her 27. august 2021 tilbød Region Sjælland de forgiftede gratis psykologhjælp - sagen har været et lysende eksempel på total mangel på effektiv koordination/håndtering af forgiftningssagen mellem de forskellige myndigheder...

Konsekvens:

At PFOS-forureninger korlægges i hele dk. - at grænseværdierne for stoffet er sat væsentlig ned i juni 2021 af Miljøstyrelsen.

Metode:

Nærvær, vedholdenhed, lokal-kendskab,, opbygning af kildenet uden om presseafdelinger- altså skabe tillidsforhold til m/k folk i marken. på laboratoriet,, i kommunen og hos de ramte/berørte borgere - hertil den velkendte med aktindsigt.

Modstand:

Ikke relevant - eneste har været,, at jeg har haft oplysninger, som jeg er bedt vente med - kun hvis ønsket kom fra vigtig kilde, blev det respekteret - ellers ikke.

Etik:

Kun da jeg fik kontakt til til højgravide mor, der også havde spist det forgiftede kød - der brugte jeg tid på, at være helt sikker på,, at hun gerne ville træde frem samt sende mig foto af hendes gravide mave.

Formidling:

Ja, undskyld - spørgsmålet ikke helt forstået -men ligesom jeg længe var alene med historien., så tog det også måneder for min egen virksomhed, at få øje på størrelsen/væsentligheden af PFOS-historien og få bredt den mere ud i vores mange medier......først da radioer kontaktede mig, så skete der noget..
- jeg kunne måske nok også selv have gjort lidt mere for en bedre formidling....